Førstehjælpskursus tilpasset jeres behov - Vælg mellem et "Standard førstehjælpskursus", eller et "Skræddersyet førstehjælpskursus. 
 
Jeg kan tilbyde dig undervisning i alle typer af førstehjælpskurser. I kan vælge mellem standardiseret førstehjælpskurser, fra
Dansk førstehjælpsråd (DFR), det er de kompetencegivende kurser på 3 til 24 timer - eller i kan vælge at få skræddersyet jeres eget
førstehjælpskursus præcist til Jeres ønsker, med hensyn til, tid og indhold.
 
 
  Jeg hedder Johan Beuschau og er Instruktør i almindelig førstehjælp - Genoplivning med Hjertestarter og Elementær
  Brandbekæmpelse.
Jeg har undervist i Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse i snart 12 år.

 
  Lær systematikken i førstehjælpen. Vi anvender Førstehjælpens 4. hovedpunkter - for ikke at overse væsentlige ting.
 
                                
         1. Skab Sikkerhed                            2. Vurder personen                3. Tilkald hjælp           4. Giv Førstehjælp

 
Du er altid velkommen til at kontakte mig, på nedenstående Tlf. nr. eller E-mail, for et uforpligtende kursustilbud.
 
Ring mobil 2163 3004
 
Du kan også anvende denne kontaktformular
 
Navn: 
Telefon: 
Email: 
Træffes Bedst: 
Hvilket kursus er du interesseret i at høre mere om: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik her - for at se det nye online kursuskatalog for år 2012.
 
Her kan du f.eks læse om kursus indhold og pris på de forskellige ørstehjælpskurser.
    
 
Opbygning af førstehjælpsskurserne fra januar 2007  (DFR kurser)
 
Standard førstehjælpskurser, bygger på uddannelsesplanerne fra Dansk Førstehjælpsråd (DFR). Ønsker i at følge disse uddannelsesplaner, kan der udstedes kompetencegivende førstehjælpsbeviser. 
 
Kompetencegivende førstehjælpsbeviser udstedes typisk for gennemførsel af, 7 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Eller for gennemførsel af førstehjælpskurserne, uddannelsesniveau mellem, på 12 timer, eller uddannelsesniveau minimum, på 6 timer.
 
Niveau "mellem" og "minimum" anvendes som standarder for undervisning på erhvervsuddannelserne og i virksomhederne.
Jeg anbefaler som udgangspunkt, at i anvende de kompetencegivende standardkurser fra DFR.
 
Uddannelsesniveau minimum 6 timer - Gennemgår den helt grundlæggende førstehjælp, samt førstehjælp til hjertestop.
 • Livreddende førstehjælp
 • Hjerte-Lunge-Redning 
 
Uddannelsesniveau mellem 12 timer - Gennemgår den helt grundlæggende førstehjælp, samt førstehjælp til hjertestop,
                                                                førstehjælp ved sygdom, og førstehjælp ved tilskadekomst.
 • Livreddende førstehjælp
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Førstehjælp ved sygdom
 • Førstehjælp ved tilskadekomst
 
Førstehjælpskursus skræddersyet præcist efter Jeres ønsker. Kurset tilrettelægges i samarbejde med jer. 
 
Kurset vil bygge på:
 • Jeres ønsket indhold
 • Ønsket undervisningsdybde - 1. Orienteret om 2. Orienteret og demonstreret 3. Orienteret, demonstreret og øvet. 
 • Jeres fysiske rammer
 • Ønsket tidsforbrug
 • Ønsket antal deltager
 • Jeres økonomiske rammer
 
 Når jeg har ovenstående data, kan jeg opbygge et skræddersyet førstehjælpskursus til jer. 
 
 
Du kan finde mere information om ABFU førstehjælpskursus og udstyr Aps på nedenstående hjemmesider:
 
 
Hjemmesider
www.ABFU.dk - Salg af brand- og førstehjælpskursus på flere niveauer.
www.Foerstehjaelp.info - E.Learning. Test din viden om førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse.
 
 
Webshop
www.Foerstehjaelpstasker.dk - med salg af førstehjælpstasker og -udstyr.
www.Brandskilte.dk - Salg af brand - og sikkerhedsskilte
www.Brandsimulering.dk - Salg af brandsimuleringsanlæg.
 
 
Søge optimeringssider
www.flugtvejskilt.dk - CEO side
 
Med venlig hilsen

Johan Beuschau PD,BN.
ABFU Førstehjælpskursus og – udstyr ApS.
Underviser og Kursuskoordinator

Aspen 16
4000 Roskilde
Mobil 21633004
Fastnet 46343004
E-mail:info@foerstehjaelpskurser.dk